2018 created by ProjektNatura

Ogrody prywatne

Przestrzeń miejska

W dziale "Realizacje" prezentujemy wykonane już założenia ogrodowe oraz założenia zieleni miejskiej.

Do każdej z realizacji dołączony jest krótki opis charakteryzujący daną inwestycję.

Znajdziemy tu  tereny wokół budynków użyteczności publicznej, obiektów biurowych oraz parki i ogrody przydomowe.

Większość realizacji powstała na bazie projektów naszego autorstwa, zapraszamy także do działu "projekty" gdzie można zobaczyć opracowania, na podstawie których została wykonana dana realizacja.

Zajmujemy się kompleksową realizacją terenów zieleni. W zakresie naszych działań znajdują się między innymi:

 

● ogrody prywatne, firmowe oraz duże założenia terenów zieleni.

● nawierzchnie piesze i jezdne

● drobne formy architektury: tarasy, altany, pergole, mostki, wędzarnie i murki a także wiele innych

● systemy technicznej obsługi ogrodu w tym : systemy nawadniania automatycznego, oświetlenia i systemy drenażowe

● zbiorniki wodne w tym: stawy kąpielowe , oczka i strugi wodne

● nasadzenia roślinne i trawniki

 

W wielu przypadkach realizacje prowadzone są na terenie o niesprzyjającej charakterystyce podłoża. Przygotowanie gruntu i ewentualna poprawa jego właściwości (struktura, odczyn, przepuszczalność żyzność) jest kluczem do bezproblemowego użytkowania ogrodu w przyszłości. Wykonujemy prace związane z ukształtowaniem terenu dowozem i wywozem mas ziemnych a także prace dążące do poprawy wyżej wymienionych właściwości gruntu.

Często proponujemy inwestorowi wprowadzenie do przestrzeni ogrodu wody w postaci stawów strug wodnych bądź poidełek z wodą. Ma to na celu poprawę mikroklimatu a także wpłynięcie na poprawę warunków ekologicznych. Takie miejsca z założenia tętnią życiem i często juz w krótkim okresie po ich wykonaniu pojawiają się np. kosy i dzwońce traktujące je jako wodopój.

Istotnym elementem realizacji jest także dobór i prawidłowe rozmieszczenie roślinności. Prace te wykonywane są w ścisłej współpracy z projektantem czuwającym nad tym aby nasadzenia miały taką formę jak uzgodniono w projekcie. Nieraz w ciągu realizacji wprowadzane są drobne korekty w nasadzeniach, tak aby efekt końcowy był ogrodem właściwie dopasowanym do jego właściciela i jego upodobań.  

Zakładamy trawniki zarówno siane jak i z wykorzystaniem trawy z rolki, dostosowując wybór traw do rodzaju podłoża i stopnia zacienienia terenu.

Zajmujemy się także pielęgnacją zieleni. Jest to często kontynuacja naszych prac nad założeniem ogrodu, umożliwiająca zachowanie charakteru miejsca ciągle zmieniającego się wraz ze wzrostem roślin.

Realizacje

 

 

 

Realizacje

 

 

 

Realizacje

 

 

 

Realizacje