Permakultura

 2018 created by ProjektNatura

Prace projektowe

 

Projekt sporządzany jest w dwóch fazach: Projekt koncepcyjny i  projekty wykonawcze (jeśli są potrzebne)

1. Projekt koncepcyjny- to precyzyjny rysunek układu przestrzennego: ukształtowania terenu, zieleni, nawierzchni i elementów drobnych form architektury z określeniem użytych materiałów wykonywany najczęściej w skali 1:100. W projekcie koncepcyjnym zawarte są również orientacyjne dane nt. ilości materiałów pozwalające na określenie przybliżonych kosztów realizacji. Projekt ten osiąga ostateczny kształt po etapie uzgodnień z inwestorem. Stanowi podstawę do drugiej fazy projektowania.

2. Projekty wykonawcze są to rysunki pozwalające ekipie wykonawczej na zrealizowanie zamierzeń przedstawionych w projekcie koncepcyjnym.

  W projektach zawsze łączymy elementy techniczne z zasadami kompozycji, estetyki i funkcjonalności. Uwzględniamy tu warunki gruntowo-wodne i siedliskowe terenu, program zagospodarowania terenu wynikający z potrzeb właścicieli i charakterystyki samego obiektu, łącząc wszystkie te elementy w funkcjonalną i optymalną kompozycyjnie całość.

  Opracowania zagospodarowania terenu dokonujemy na kanwie tła kulturowego, warunków przyrodniczych i potencjalnych możliwości siedliska tak aby uzyskać możliwie najlepszy efekt końcowy  w postaci dynamicznie zmieniającego się fragmentu krajobrazu.

 

W tym dziale znajdziecie Państwo wybrane projekty dotyczące:

• Obiektów użyteczności publicznej – w tym opracowania wykonywane przez nas jako projekty autorskie, projekty wykonywane w zespołach oraz zespołowe prace konkursowe.

• Obiektów prywatnych: pensjonaty, ogrody i zieleń we wnętrzach.

 

Przedstawione projekty obiektów użyteczności publicznej to między innymi:  Osiedla mieszkaniowe, teren uczelni wyższej, parki i obiekty biurowe. W dziale tym znajdują się także projekty terenów prywatnych: pensjonatów, ogrodów i wnętrz oraz prace konkursowe dotyczące zagospodarowania terenów publicznych. Są to min. Projekt wyspy we Włoszech, projekt otoczenia skrzyżowania w Warszawie projekt osiedla w Niemczech, projekt rekultywacyjny wyrobiska pokopalnianego etc. Prezentujemy tu także w formie przykładów projekty wykonawcze, które sporządzane są jako kolejny etap - po wykonaniu projektu koncepcyjnego.

Przedstawione projekty to duże zróżnicowanie powierzchni, warunków gruntowo-wodnych i siedliskowych terenu a także programów zagospodarowania wynikających z potrzeb właścicieli i ich upodobań.

Część tych projektów jest już zrealizowana, część w trakcie realizacji a realizacja niektórych rozpocznie się w bieżącym roku.

Ogrody prywatne

Urbanistyka i inne

Prace konkursowe

Przestrzeń miejska

Projekty

Projekty

 

 

 

Projekty