szaroweczka13

 

szaroweczka14

 

szaroweczka5

 

szaroweczka12

 

szaroweczka10

 

szaroweczka15

 

szaroweczka

 

szaroweczka4

 

szaroweczka1

 

szaroweczka2

 

szaroweczka3

 

szaroweczka11

 

szaroweczka9

 

szaroweczka8

 

szaroweczka7

 

szaroweczka6

 

powrót

powrót

powrót

powrót

Urbanistyka i inne

Koncepca architektoniczna seminarium duchownego w Szaroweczce, Ukraina

 2018 created by ProjektNatura